Essay Search

Advanced Search

Genetik 2

  • Currently 2.80/5

2.8/5 (5 votes cast)

Inledande diskussion Genteknik. Ja, detta ord var för mig ett ord helt utan betydelse. Ända till en dag i februari år 2000, då jag plötsligt insåg hur enormt betydelsefullt detta ord skulle bli för mig. Kort sagt, vi fick i uppdrag av vår lärare Christer, att skriva en uppsats. Efter våldsamma protester och enorm självömkan från hela SP1a, så insåg...