Essay Search

Advanced Search

Best Rating

hinduism

Rating: 5

Description: likheter och skillnader i hinduismen gällande tron konfirmationen och läran ...

Hamburg 1943

Rating: 5

Description: Hamburg 43 Av: Joel Malmqvist, Nv1a 1900-talet har varit ett blodigt århundrade. 183 miljoner människor har dött till följd av andra människors beslut. Detta är fler än under alla andra årh...

svensk vapenindustri

Rating: 5

Description: det handlar om all handel som Sverige har att göra med inom vapen och vad vi säljer och till vilka ...

Kenya

Rating: 4.5

Description: KENYA Kort historik Européerna hade stort intresse för Östafrika. Det främsta målet under mitten av 1800-talet var att få kontroll över Suezkanalen. Man hade då kontroll öv...

Etik och Moral

Rating: 4.5

Description: Religion A ...

Tyskland ett I- eller U-Land

Rating: 5

Description: Geografi: Tyskland är ett ganska stort land, i norr ligger östersjön och i söder ligger alperna. Mellan dessa områden finns det tre olika landskap som urskiljer sig: alpområdet, nordtyska l...

Sociala skillnader mellan iranier

Rating: 5

Description: Sociala Skillnader från kultur till land Jag har valt att reflektera över sociala skillnader mellan iranier i Sverige och IranI detta arbete reflekterar jag över sociala skillnader mel...

August Strindberg, ett sista brev

Rating: 5

Description: Ett sista brev Stockholm, 10:e maj 1912 Snart är tiden inne. Det har jag känt nu under en lång tid. Kroppen lyder mig inte längre och magsmärtorna har blivit allt starkare nu på sistone. Men...

Silke & Syntet

Rating: 5

Description: En uppsats i årskurs 9 med betyget MVG. I ämnet syslöjd. Handlar om silke, var det kommer ifrån (fjärilslarver), historian om det, hur det används, hur det tillverkas och annat allmänt. Även o...

Indianerna, Columbus och Européernas Kolonisering

Rating: 5

Description: Min uppsats i historia om Indianerna, Columbus och Européernas Kolonisering. ;)...