Sök essä

Avancerad Sökning

Biologi

Barnens språk

|

Barnens språk

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2.38

Description: [pic] Barn språk Hur barn lär sig språk och vad som är utmärkan...

Den Fjällnära skogen

|

Den Fjällnära skogen

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: [pic] [pic] [pic] [pic] ...

Ekologi 1

|

Ekologi 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Skogen Urskog: En urskog har vuxit och föryngrat sig själv utan påverkan från människan. Det skapas ett rikligt busk- och fältskikt när ett träd dör, det skapas också ljusa gläntor och ...

Amfetamin 2

|

Amfetamin 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Hur påverkas kroppen av amfetamin? Kroppen påverkas väldigt allvarligt av denna drog, har man en gång provat den så är det svårt att inte göra det igen. Det har gjort...

Blodet

|

Blodet

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Blodet Arbetet gjort av: ...

Barrskogen

|

Barrskogen

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Barrskog Sverige har naturliga förekomster av barrträden gran, tall och en. Enar växer i regel på torr och öppen mark som buskar. I stället för den vanliga tallen så planteras contortatall...

DNA 1

|

DNA 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: [pic] [pic] [pic] Johan Bäckström, NV3d, Lundbygymnasium, 1996-03-07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ...

Arvsmassa

|

Arvsmassa

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Extra arbete i biologi!! I Byhåla är det inte så stor inflyttning utan ibland så gifter sig kusiner med varandra. En kvinna bär på anlag för dvärgväx men är sjä...

Cannabis hasch och marijuana

|

Cannabis hasch och marijuana

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2.33

Description: Historia Cannabis är en drog som kommer från hampa växten Cannabis Sativa. Växten användes förr i tiden till att tillverka rep. Det är drogerna hasch...

Alkohol

|

Alkohol

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Alkohol Ungdomar och alkohol Fler och fler ungdomar dricker. 40 % av eleverna i årskurs 9, dricker någon gång om året. En lika stor grupp dri...
Syndicate content