Sök essä

Avancerad Sökning

Biologi

Hjärnans elektriska aktivitet

|

Hjärnans elektriska aktivitet

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: HJÄRNANS ELEKTRISKA AKTIVITET ------------------------------ Under hela en människas liv har hjärnan en ganska elektrisk akti- vitet. Man kan mäta den genom att placera elek...

Kroppen

|

Kroppen

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Människokroppen Peter Fors Människans ämnesomsättning Precis som en maskin så behöver också en människa energi. Det är föda...

Narkotika 1

|

Narkotika 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Narkotika Till droger räknas narkotika, alkohol, sömnmedel, lugnande medeciner och sniffbara lösningar. Alla droger påverkar det centrala nervsystemet d v s hjärnan, ryggmärgen och nerverna ti...

Regnskogen 2

|

Regnskogen 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4.5

Description: Regnskogar Inom Brasiliens gränser ligger en tredjedel av världens regnskog, den största delen är naturligtvis Amazonas. Amazonas är hem åt hälften av alla djur och växtarter. Många av d...

Barnets sjunde månad

|

Barnets sjunde månad

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Barnets 7:e månad Under barnets 7:e månad händer det väldigt mycket med babyn. En del lär sig t ex att krypa, men långt ifrån alla. Teknikerna är väldigt vari...

Depression och tonårsdepression

|

Depression och tonårsdepression

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.4

Description: Depression och Tonårsdepression Inledning Tonårs depression, eller depressiv nedstämdhet, har på kort tid ökat dramatiskt i dagens samhälle. Jag har valt att skriva om denna sjukdom som t...

Amfetamin 3

|

Amfetamin 3

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: |Amfetamin | | | |Amfetamin är ett pulver som sväljs, | |sniffas eller injiceras. Om du provar på| |amfetamin kan du upplev...

Bröd

|

Bröd

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Brödets historia Brödet har nog varigt meniskans viktigaste livsmedel sedan långt tillbaka. Från början gjorde man bara gröt av säden. Men sen uppfanns nog bröd...

Benens väg genom evolutionen

|

Benens väg genom evolutionen

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: /home/mvgplus/public_html/uppsatser_/biologi/Benens väg genom evolutionen.doc is not a Word Document. ...

DNA 2

|

DNA 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: DNA-teknik på gott och ont Forskare tror att vi inom tjugo år kommer att kunna bota vissa ärftliga sjukdomar som uppkommit genom skador på en enda gen. Sådana kan till exempel vara Huntington...
Syndicate content