Sök essä

Avancerad Sökning

Senaste uppladdade

Evolutionen 3

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Evolution * Fysikalisk Evolution * Kemisk Evolution Liv i haven * DNA * Första livet (celler) * Första djuren (encelliga djur) * Ozon * Flercelliga ...

Evolutionen 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: UTVECKLINGSLÄRAN 1:1 Universums skapelse Man tror att universum skapades för 14-15 miljarder år sedan. Hur detta skedde finns det många teorier om, det sträcker sig allt ifrån Bibelns skap...

Evolutionen 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1.67

Description: Universums skapelse Enligt den mest trovärdiga teorin så skapades universum för 14-15 miljarder år sedan. Grunden till universum var en S.k. uratom. Uratomen bestod ...

Etologi

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: ETOLOGI läran om djurens beteende - [pic] ...

Erosion

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Erosion! Erosion är den nedbrytning som vind, rinnande vatten, vågor och is utsätter landytan för. Erosionen sker inte tillfälligt utan pågår hela tiden. Erosion uppstår när vatten, is och...

Ergonomi 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Ergonomi [pic] Av: Anders Fick 9a ...

Ergonomi 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Ergonomi och arbetsmiljö på Erkenlaboratoriet Jag har praoat på Erkenlaboratoriet i Norr Malma, söder om Svanberga. Erkenlaboratoriet består av två byggnader där det f...

Ekologi 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1.29

Description: Ekologi - läran om huset Ekologi & Ekolog Läran om huset Ekologi \"läran om huset\" det betyder ekologi. Jorden är huset, vårt hem. Ekologi är läran om samspelet mellan alla levande organisme...

Ekologi 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Skogen Urskog: En urskog har vuxit och föryngrat sig själv utan påverkan från människan. Det skapas ett rikligt busk- och fältskikt när ett träd dör, det skapas också ljusa gläntor och ...

Eken

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Eken (Trädet jag har valt att skriva om är en ek som står på Hummelmora äng i Viksjö, ca 100 m från vattnet, Mälaren. Den är ca 15 m hög och ...