Sök essä

Avancerad Sökning

Senaste uppladdade

Intelligens 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Intelligens Traditionellt uppfattar psykologin intelligens som en generell mänsklig egenskap, som vi alla av naturen tilldelats i större eller mindre omfattning - en mental verktygslåda, vars r...

Immunförsvaret

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: -- Människans immun försvar --- Människan har tre medfödda överlevnadssystem: 1. Imunförsvaret 2. Blodlevringen 3. Stressreaktionen Imunförsvaret bygger på olika typer av vita blodkroppar ...

Hypnos 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Hypnos ---------- Hypnos har varit föremål för heta diskussioner i mer än 200 år. Studiet av hypnos kan öpp...

Hypnos 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: +---------------+ ! Vad hypnos är ! +---------------+ Hypnos är, i motsats till vad man tror, bara ett tillstånd när hjärnan och kroppen befinner sig i ett tillstånd av avslappning och hjärnan...

Huden 2

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Huden Huden hos människan består av tre lager: överhud (epidermis), läderhud (dermis eller corium) och underhud (subcutis). Dessutom innehåller huden special...

Huden 1

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Uppbyggnad Huden består av tre skikt, överhud, läderhud och underhud. Hudens viktigaste uppgift är att skydda underliggande vävnader mot skador och uttorkning. I överhudens växtlager bildas s...

Hjärnbarken

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: HJÄRNBARKEN ----------- Stora hjärnan är delad i två delar. Hjärnhalvornas yttersta del är hjärnbarken. Detta område är rent psykologiskt och man menar att det p...

Hjärnans elektriska aktivitet

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: HJÄRNANS ELEKTRISKA AKTIVITET ------------------------------ Under hela en människas liv har hjärnan en ganska elektrisk akti- vitet. Man kan mäta den genom att placera elek...

Hjärnan och nervsystemet

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Hjärnan och Nervsystemet Inledning Hjärnan liknas ofta vid en dator. Den analyserar, registrerar, samordnar, beslutar och sänder ut si...

Hjärnan

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: [pic] Författare: Sofie Lif Om Hjärnan Hjärnan är den mest invecklade kroppsdelen som vi har. Den väger ...