Sök essä

Avancerad Sökning

Biologi

Vattenkraft

|

Vattenkraft

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: VattenkraftFördelar:- Dammar förbättrar förutsättningar för konstbevattning.- Ger översvämningsskydd.- Magasinerar dricksvatten.- Kan göra floder seglingsbara.- Ger billig elektricitet när d...

Genterapi

|

Genterapi

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Innehållsförteckning:1 Inledning ...................S. 2 2 Problemlösning ...............S. 33 Metod och källor ............... S.44 Redovisning av arbetet .............S. 5- 7 4.1 Vad ä...

Kostallergi

|

Kostallergi

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Kostallergi Glutenintolerans:Glutenintolerans innebär att man är överkänslig för gluten.Gluten är ett protein som ger mjöl dess bakningsförmåga, dvs ger brödet ...

GHB

|

GHB

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Fakta om GHB GHB eller gamma hydrobutylrat framställdes först i Frankrike på 1960- talet och användes som sömnmedel till operationer. Det har man slutat med för...

Autism

|

Autism

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Autism Själva ordet autism kommer ifrån det Grekiska språket och ordet autos som betyder själv. Autism är inte en egen klar sjukdom utan ofta mer som ett inslag i ...

Nervsystemet

|

Nervsystemet

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Ryggmärgen Ryggmärgens uppbyggnad består av grå och vit substans, i ryggmärgen finns den grå substansen i mitten. I ryggmärgen sker det omkopplingar mellan olika nervbanor. Impulser som komm...

matspjälkningen (g)

|

matspjälkningen (g)

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Matspjälkning är en process som förekommer hos vissa organismer, och som utvinner näringsämnen. Av tänderna i munnen så sönderdelas maten mekaniskt. Sedan sker en kemisk nedbrytning, saliv...

Fjärilar

|

Fjärilar

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Ämne: Biologi A HT 2006 [pic] [pic] Lärare: Sara Berg ...

hud, prov (vg)

|

hud, prov (vg)

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Hemprov hud, skelett och muskler 1. Huden består av underhud, läderhud och överhud. Det innersta hudlagret, Underhud består av bindväv och fettceller. Fettet isolerar mot kyla...

Lungcancer och astma

|

Lungcancer och astma

Kategori: Biologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 0

Description: Lungcancer!Dem som får lungcancer är oftast rökare. Vid lungcancer börjar en del celler i lungorna växa okontrollerat och de bildas klumpar i lungorna, dessa klumpar kallas för cancertumörer....
Syndicate content